Vergoeding, eigen risico & tarief

Zorgverzekeraars
Als je wilt dat de zorgverzekeraar je behandeling betaalt heb je een verwijzing van je (huis)arts nodig. Met alle inkooppartijen in Nederland hebben wij een overeenkomst (zie hieronder). Het is een ingewikkeld stelsel van partijen zie eventueel https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er
Meestal is er sprake van een zogenaamd zorgkostenplafond. De zorgverzekeraar bepaalt dit plafond en als zorgverlener hebben wij geen invloed op de hoogte. Dit kan betekenen dat wij in de loop van het jaar geen ruimte meer hebben voor mensen van een bepaalde verzekeraar. Helaas hebben we hier als zorgverlener niets over te zeggen. Mocht je vragen hierover hebben is het verstandig om contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

VGZ (verzekeringscombinatie; VGZ, IZA, IZZ, UMC, Zekur.nl, United Consumers, Unive, Bewuzt): Wij hebben voor 2019 een contract met een redelijk zorgkostenplafond. Mogelijk kunnen we in de loop van 2020 geen patiënten meer aannemen omdat ons zorgkostenplafond bereikt is.

CZ (verzekeringscombinatie; Delta Lloyd, OHRA, CZ): Wij hebben voor 2020 een contract met een redelijk zorgkostenplafond. Mogelijk kunnen we in de loop van 2020 geen patiënten meer aannemen omdat ons zorgkostenplafond bereikt is.

Menzis (verzekeringscombinatie; Menzis, Anderzorg, HEMA, PMA-collectiviteit): Wij hebben een contract met deze verzekeraar, vanaf het contract 2020 zonder zorgkostenplafond. 

VRZ zorginkoop (verzekeringscombinatie; ONVZ, VVAA, PNOzorg, Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, ZorgDirect, Zorg en zekerheid Zorgverzekeraar, AZVZ): Wij hebben voor 2020 een contract met deze verzekeraar met reëele afspraken.

Achmea (verzekeringscombinatie; Achmea, Zilveren Kruis, Avero, FBTO, OZF, Interpolis, de Friesland): Wij hebben een contract met deze verzekeraar met hele reële afspraken. Mogelijk kunnen we in de loop van 2020 geen patiënten meer aannemen omdat ons zorgkostenplafond bereikt is.

DSW (Verzekeringscombinatie DSW, Stad Holland, inTwente Zorgverzekeraar) en A.S.R. (Ditzo, de Amersfoortse): Wij hebben voor 2020 een contract met deze verzekeraar met reële afspraken.

iptiQ (verzekeringscombinatie Promovendum, National Academic en Besured): Wij hebben een contract met deze verzekeraar met reële afspraken. Caresq verzorgt de zorginkoop voor de ruim 300.000 verzekerden van Promovendum, National Academic, Besured en Aevitae. Caresq vertegenwoordigt iptiQ, de risicodrager voor de zorgverzekeringen van Promovendum, National Academic en Besured.  Vanaf 2019 vertegenwoordigt Caresq ook EUCARE, de risicodrager voor de zorgverzekeringen van Aevitae.

Wettelijk eigen risico
In Nederland geldt een jaarlijks wettelijk eigen risico. Als je al andere zorg genoten hebt in een bepaald jaar kan het zijn dat je je eigen risico (deels) al betaald hebt. In het geval van specialistische zorg is alleen al bij intake het bedrag van het minimaal wettelijk eigen risico benut. Door de administratieve handelingen loopt het bedrag snel op. Houd er rekening mee dat wij bij een langere behandeling pas na een jaar mogen factureren. Dit betekent dat je achteraf nog voor een eerder jaar een factuur kunt ontvangen. De factuur heeft dan betrekking op de DBC (diagnose behandel combinatie) die in een bepaald jaar gestart is. De DBC kent een looptijd van maximaal 365 dagen of wordt gesloten aan het eind van je behandeling. De startdatum bepaalt op welk jaar de DBC drukt voor je wettelijk eigen risico dat je met je zorgverzekeraar afgesproken hebt. Voor het jaar 2018 en 2019 is het minimaal eigen risico 385 euro (check bij je verzekeraar de hoogte van het afgesproken eigen risico!). In 2020 is het minimaal eigen risico weer 385 euro. 

Zelf betalen
Indien je ervoor kiest om je behandeling niet door je zorgverzekeraar te laten betalen is dat natuurlijk mogelijk. Je hebt dan geen verwijzing van je (huis)arts nodig. Wij rekenen gemiddeld € 98,- per gesprek van 45 minuten, hetzelfde tarief geldt ook voor de indirecte tijd (administratie tijd). De precieze kosten hangen af van het uiteindelijke tarief dat bepaald wordt door het aantal minuten dat geinvesteerd wordt in jouw behandeling. Het tarief in onze praktijk voor zelfbetalers is 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de S-ggz. Zie deze link voor de tarieven.

Supervisie/opleiding
Je kunt ook voor opleiding en supervisie terecht in onze praktijk. Marjolein en Sylvia geven beide voor zowel psychodiagnostiek als behandeling supervisie. Je kan onder het kopje Wie zijn wij een indruk krijgen van onze specialismen.

Mail ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor supervisie rekenen wij € 100 per drie kwartier.


Voorwaarden:

Tarief Overig (zorg)product (vanaf 2017 overig zorgproduct (OZP)
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2017: € 98,00 per sessie.
Het tarief dat de praktijk hanteert, is 100% van dit maximumtarief: €98,00 per sessie.

Tarief no-show
Het tarief voor no-show is: € 60, per gemiste afspraak. Dit betreft een afspraak die niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) is afgezegd.

BETALINGSVOORWAARDEN
Onze betalingsvoorwaarden zijn:
Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6
Alle buitngerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 7
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

VERGOEDING, EIGEN RISICO & TARIEF

Alles over de kosten

WACHTEN!?
WAT NU?

Wat kun je nu direct doen

BOEKEN, APPS, E-HEALTH EN LINKS

Handig om te weten

De WGBO &
PRIVACY

Het fundament van ons contact